Về chúng tôi

deleteiphone.com was founded in 2013 so as to satisfy Apple fans' need who wants to protect personal information of the important data that stored in your iPhone. Phần mềm của chúng tôi hoạt động một cách hoàn hảo trên tất cả các loại iPhone, iPad, iPod Touch không có vấn đề bạn hệ thống Windows hay Mac một.
Who We Are deleteiphone.com consists of a creative, enthusiastic, positive and discerning experts who work hard so as to develop iOS Data Manager software. Nhóm này của các chuyên gia cung cấp các công nghệ tiên tiến để đáp ứng sự hài lòng của người dùng iPhone. Vì vậy, chúng ta sẽ thực hành thời gian và thời gian một lần nữa để cải thiện hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi. Mặc dù có rất nhiều trở ngại và áp lực sẵn có, chúng tôi vẫn còn dính vào giáo lý nguyên thủy của chúng tôi và tiếp tục phát triển các phần mềm mới để tạo thuận lợi cho bạn trong khi sử dụng iPhone, iPad và iPod Touch.
Các tính năng của chúng tôi The aim of deleteiphone.com is to try our best to provide the most efficient and convenient programs which are easy to operate for iPhone users. Bản chất của công việc của chúng tôi là để tìm thấy những gì người dùng iPhone cần đặt và phụ tùng không có nỗ lực để đạt được mục đích.
iPhone dữ liệu tẩy
iPhone phục hồi dữ liệu

Nơi để tìm thấy chúng tôi Theo chúng tôi tại Facebook, Twitter, Google + và kênh xã hội khác nếu bạn cần trợ giúp thêm.


iPod ®, iPhone ®, iTunes ® và Mac ® là thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Phần mềm của chúng tôi không được phát triển bởi hoặc liên kết với Apple Inc

Copyright © 2007~2016 by deleteiphone.com All rights reserved.