Trang chủ > hướng dẫn tẩy >

Phục hồi iPhone các dữ liệu trên một máy tính Yosemite

Làm thế nào để khôi phục iPhone các dữ liệu trên một máy tính Yosemite

Vô tình loại bỏ hình ảnh quý giá từ iPhone? Bị mất liên lạc quan trọng, tin nhắn văn bản, thư thoại hoặc dữ liệu sau khi Cập Nhật iOS 8, khôi phục cài đặt gốc, jailbreak, Hệ thống tham nhũng hoặc do các lý do khác, bạn không biết? Kể từ khi iPhone của bạn không nhận được một thùng rác để lấy lại dữ liệu bị mất, bạn có thể nghỉ mát để các phương pháp khác để lấy lại dữ liệu iPhone bị mất. Nếu bạn đã có một máy Mac, không có vấn đề MacBook Pro, iMac, MacBook máy hoặc Mac Pro, đây là hai giải pháp hiệu quả để bạn có thể phục hồi dữ liệu iPhone trên một máy tính Yosemite hoặc khác cũ hơn Mac OS X.

Trước hết, bạn cần phải tải về một công cụ phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp, như iPhone phục hồi dữ liệu, mà cho phép bạn khôi phục lại các loại tệp, bao gồm hình ảnh, âm nhạc, tin nhắn, danh bạ, ghi chú, video, gọi lịch sử, thư thoại và nhiều hơn nữa trên tất cả máy Mac OS X, bao gồm để đặt OS X 10.10.

Tải về phiên bản dùng thử miễn phí của iPhone phục hồi dữ liệu cho Mac và có một thử.

Phương pháp 1: Khôi phục dữ liệu iPhone từ bản sao lưu iTunes

Bước 1. Chọn iTunes backup và quét

Mở iPhone phục hồi dữ liệu, bạn chỉ cần cài đặt trên máy tính Yosemite, chọn "Khôi phục từ iTunes Backup File" chế độ. Cửa sổ sau đó sẽ hiển thị cho bạn tất cả các hàng iTunes sao lưu các tập tin. Vui lòng chọn một trong những mong muốn và nhấp vào "Bắt đầu quét" để quét iPhone bị mất dữ liệu.

iPhone Data Recovery on Yosemite Computer

Bước 2. Xem trước và khôi phục dữ liệu iPhone

Các chức năng quét sẽ chi phí bạn một thời gian. Khi nó được thực hiện, bạn có thể xem tất cả các hàng dữ liệu Hiển thị trong các danh mục trên cửa sổ như bên dưới. Vui lòng chọn loại tệp để xem trước chúng các thông tin chi tiết để đảm bảo rằng cái nào để khôi phục lại. Kiểm tra những người bạn muốn và click "Recover" để khôi phục lại chúng trên của bạn máy Mac Yosemite

Recover iPhone Data on Yosemite

Phương pháp 2: Phục hồi dữ liệu iPhone từ bản sao lưu iCloud

Bước 1: Đăng nhập tài khoản iCloud của bạn

Xin vui lòng chọn chế độ "Phục hồi từ iCloud Backup File" và đăng nhập tài khoản iCloud của bạn.

Recover Lost Data on Yosemite Computer

Bước 2: Tải về và quét tập tin sao lưu iCloud

Trong tài khoản iCloud, bạn có thể tìm thấy tất cả các iCloud của bạn sao lưu các tập tin được hiển thị trên cửa sổ. Chọn một trong những bạn muốn và tải nó trên máy tính của bạn Yosemite. Sau đó, bạn có thể nhấp vào "Scan" để quét các tập tin sao lưu iCloud. Nó có thể là một thời gian. Xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Restore Deleted Data on Yosemite

Bước 3: Phục hồi dữ liệu từ iCloud

Kết quả quét sẽ được hiển thị dưới dạng cửa sổ dưới đây. Nó cho phép bạn xem trước các dữ liệu tìm thấy tất cả trong các tập tin sao lưu đã chọn. Vui lòng chọn mục mà bạn muốn để có được trở lại và click "Recover" để phục hồi dữ liệu iPhone với máy Mac của bạn đầu tiên.

iPhone Data Recovery on OS X 10.10 Computer

Phương pháp 3: Khôi phục dữ liệu bị mất trực tiếp từ iPhone của bạn

iPhone Data Recovery cũng có thể khôi phục dữ liệu bị xóa không có trong bản sao lưu. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng iPhone phục hồi dữ liệu mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Với phần mềm này, bạn có thể trực tiếp quét iPhone của bạn và khôi phục dữ liệu bị mất trên máy tính Yosemite.

Bước 1. Kết nối iPhone với máy Mac Yosemite

Trước hết, hãy kết nối iPhone với máy Mac của bạn với một cáp USB. Khi bạn nhận được các cửa sổ bên dưới, hãy nhấp vào "Bắt đầu" để có được các chức năng quét bắt đầu.

Recover Deleted Data from iTunes

Lưu ý: Nếu điện thoại iPhone 4 hoặc iPhone 3GS thay vì một iPhone 5S, iPhone 5 C, iPhone 5 hay iPhone 4S, bạn cần phải làm theo các bước, nó cho thấy để vào chế độ quét.

1. chọn lên iPhone của bạn và nhấp vào nút "khởi động lại".

2. bấm nút Power và nhà đồng thời cho chính xác 10 giây.

3. 10 phút sau đó, hãy thả nút Power nhưng vẫn giữ nút Home cho đến khi nó sẽ xác nhận rằng bạn đã thành công nhập các chế độ quét.

Restore iPhone Data from iTunes on Yosemite

Sau đó, các phần mềm phục hồi sẽ bắt đầu để quét các thiết bị của bạn.

Bước 2. Xem trước và khôi phục dữ liệu bị mất iPhone

Sau khi quét, cửa sổ sẽ hiển thị tất cả các file mà nó có thể tìm thấy trên iPhone của bạn, bao gồm cả các dữ liệu bị mất và các dữ liệu sẵn có. Bạn có thể xem trước chúng trong chi tiết bằng cách chọn các loại tập tin. Kiểm tra các mục bạn sẽ phục hồi để máy Mac của bạn và click "Recover" để khôi phục lại chúng trên máy Mac Yosemite dễ dàng.

Retrieve iPhone Data on Yosemite

Lưu ý: Khi một số dữ liệu quan trọng đã xoá của bạn, bạn nào tốt hơn không tiếp tục hoạt động iPhone của bạn một lần nữa, kể từ khi các dữ liệu mới sẽ ghi đè lên dữ liệu mà bạn đã mất.

Không chỉ iPhone phục hồi dữ liệu có thể giúp phục hồi dữ liệu iPhone trên máy tính Yosemite, nó cũng hoàn toàn hỗ trợ iPad và iPod touch phục hồi dữ liệu trên hệ điều hành Mac. Bây giờ đó là một phiên bản dùng thử miễn phí của iPhone phục hồi dữ liệu cho Mac giúp bạn phục hồi dữ liệu iPhone trên máy tính Yosemite. Có một thử!

Bunyan Lisa
Quản lý biên tập
Đăng - 6 tháng bảy, 2014
Video

iPod ®, iPhone ®, iTunes ® và Mac ® là thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Phần mềm của chúng tôi không được phát triển bởi hoặc liên kết với Apple Inc

Copyright © 2007~2016 by deleteiphone.com All rights reserved.