Trang chủ > cửa hàng > mua iPhone phục hồi dữ liệu
iPhone Data Recovery Box

Người dùng đánh giá

iPhone Data Recovery cấp phép

For Windows
  • Nhận được giấy phép mã và liên kết tải xuống trong vài phút
  • Nó hỗ trợ mới được iPhone 6 Plus/6, iPad Air, iPad mini, iPod touch 5.
  • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 8/7/Vista/XP & Mac
  • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật miễn phí qua email
  • Một thời gian mua và thưởng thức các bản Cập Nhật miễn phí suốt đời
$69.95
Đơn cấp phép
$79.95
Đơn cấp phép
Payment Choice to buy

Lưu ý:

  • iOS Data Recovery hỗ trợ khôi phục dữ liệu bị mất trên Windows và Mac.
  • Đặt hàng trực tuyến là 100% an toàn! Tất cả dữ liệu trao đổi trong quá trình thanh toán là SSL bảo đảm.
  • Bạn hoàn toàn được bảo vệ bởi tiền Bảo lãnh trở lại trong vòng 30 ngày.

iPod ®, iPhone ®, iTunes ® và Mac ® là thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Phần mềm của chúng tôi không được phát triển bởi hoặc liên kết với Apple Inc

Copyright © 2007~2016 by deleteiphone.com All rights reserved.